Wettelijke vermeldingen en privacybeleid.

Maatschappelijke zetel

MentorYou wordt uitgegeven door POUR LA SOLIDARITÉ – PLS, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Coenraetsstraat 66, 1060 Brussel – België.

Ondernemingsnummer: BE0478.654.319.

 

Juridisch vertegenwoordigers: Françoise Kemajou.

Contact: info@mentoryou.be

Bescherming van de privacy en persoonsgegevens:

MentorYou hecht het nodige belang aan de privacy van zijn leden en contactpersonen.

We stellen alles in het werk om te voldoen aan de regelgeving voor de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens, zowel voor de leden/contactpersonen als voor degenen die aan hen zijn verbonden.

De gegevens die wij verwerken zijn:

  • uitdrukkelijk vermelde gegevens: gegevens die via het contactformulier worden verzameld, zoals de naam, de voornaam, het postadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), e-mailadres;
  • automatisch verzamelde gegevens: het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem van de computer van de gebruiker.

Ze worden verzameld:

  • om de begeleidingsverzoeken van de contactpersonen te kunnen opvolgen in het kader van de uitvoering van de opdracht van MentorYou;
  • ter informatie van de klant.

De eigenaars van de persoonsgegevens (leden/contactpersonen, natuurlijke personen die verbonden zijn met het lid/de contactpersoon) kunnen de gegevens altijd raadplegen en wijzigen.

De verwerkte persoonsgegevens (zie hierboven) worden voor de duur van de overeenkomst bewaard tot het einde van de contractuele relatie in het kader van de uitvoering van de opdracht van MentorYou. MentorYou behoudt zich ook het recht voor om ze langer te bewaren om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Er worden geen gegevens publiek gemaakt, verspreid of verkocht aan derden.

Vragen over het MentorYou-programma?

Stuur ons een bericht: