Stimuleer vrijwilligerswerk onder je medewerkers!

MentorYou steunt vooral op de toewijding van de vrijwillige mentors.

 

Wil je met je bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zet je in voor een doel dat de toegang tot de arbeidsmarkt wil bevorderen voor iedereen.

 

Les entreprises-partenaires
Insertion socio-professionnelle
Met je medewerkers deelnemen aan MentorYou, dat houdt in:
  • Je inzetten voor je medeburgers en voor het algemeen belang
  • Extra betekenis geven aan de activiteiten van je personeel
  • Het imago van je bedrijf opkrikken
  • Een werkkader vestigen op basis van ethiek, diversiteit en inclusie
  • De collegialiteit bevorderen
  • Nieuwe vaardigheden laten verwerven

Getuigenissen

Vragen over het MentorYou-programma?

 

    [select* your-browser placeholder Sélectionner la raison de votre message "Mentor" "Mentee" "Autre"]